Kuyu İçi Sonik Test (Crosshole Sonic Logging)

Kazıklı temellerin sürekliliğini, kazık içerisinde bulunan kusurlu, hatalı bölümleri sıhhatli bir şekilde  belirlemek amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Kazık donatısı hazırlanırken kazık çapına bağlı olarak 2-3- yada 4 adet 10-12mm. çapında metal veya plastik boru (tercihen metal) donatıya monte edilir. Kazık donatısı kuyuya indirilir. kazık betonu dökülür. Beton prizini aldıktan sonra boruların içerisine su doldurulur ve borulara sonic test cihazı sismik verici ve alıcı probları indirilerek kazık boyunca ölçüm yapılır ve kayıt alınır. Sismik dalgala hızlarının kazık betonu içindeki hareketi ölçülerek betonun sürekliliği tayin edilir. Yansıma hızının yüksek olması beton kalitesininin yüksek olduğunu aksi durumsa betondaki boşluk ve segregasyonu gösterir.  Sismik kaynak, frekans içeriği genellikle 30 ila 40 kHz olan bir impuls üretir.