Geoteknik-iksa-zemin Projesi

Geoteknik Zemin İksa Projelendirmesi

TEMEL MÜHENDİSLİĞİ DEĞERLENDİRMELERİ

 • Mühendislik Yapılarına ait Temel Sistemlerinin Geoteknik Açıdan Değerlendirilmesi
 • Yüzeysel Temel Tasarımları
 • Kazıklı Derin Temel Tasarımları
 • Zemin Islah Projeleri

DERİN KAZI İKSA PROJELERİN HAZIRLANMASI

 • Geçici Tipte Her Türlü İksa Sistemi Tasarımları
 • Kalıcı Tipte Her Türlü İksa Sistemi Tasarımları

DİĞER ÖZEL TASARIMLAR

 • Şev Stabilite Analizleri
 • Heyelan Önleme Projeleri Hazırlanması
 • Sıvılaşma Analizleri ve Sıvılaşma Problemini Önlemeye Yönelik Projelendirme
 • Oturma Analizleri (2D ve 3D olarak)
 • Geosentetikler ile Tasarımlar
 • Klasik Tipte İstinat Duvarı Tasarımları
 • Geosentetik Donatılı İstinat Duvarı Tasarımları
 • Zemin – Yapı Etkileşimlerinin 2D ve 3D Analizler ile Belirlenmesi