Zemin etüdü

ZEMİN ETÜDÜ NEDİR NASIL YAPILIR

Ülkemizde 17 ağustos depremi sonunda ehemmiyeti anlaşılan zemin etüt çalışmaları firmamız   tarafından da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı şartnamelerine uygun olarak yapılmaktadır. Zemin etüt ve geoteknik   çalışmaları için firmamızı arayabilirsiniz. Zemin Araştırma Merkezi sahip olduğu zemin etüd sondaj makineleri, georadar, sismik,   microtremör ve rezistivite cihazlarını kullanmaktadır.   Zemin etüt çalışması öncesinde iş programı hazırlanmaktadır. Buna göre:İnceleme alanı yakınında daha önce yapılan çalışmalar ve yapılan zemin etüt sondajları   incelenerek sahanın jeolojik-jeofizik ve geoteknik özellikleri hakkında bilgi sahibi   olunmaktadır.zemin etüdü etüd etüt sismik remi araştırma zemin fimaları şirketleriDaha sonra sondaj   programı yapılarak arazide zemin sondaj çalışmaları yapılmaktadır. Sondaj çalışmaları   esnasında dolgu kalınlığı, yeraltı su seviyesi, zemin profili vb. özellikler belirlenmektedir.   Zemin sondaj logları hazırlanmaktadır. Zemin ortamında (kum-kil-silt-çakıl) SPT (standart   penetration test) deneyleri yapılmakta ve zeminden shalby tüpü ile UD (örselenmemiş numune)   alınmaktadır. Alınan örselenmemiş numuneler yerinde etiketlenip, tüpün alt ve üst kesimleri   hava almayacak şekilde parafinlenerek hemen laboratuara gönderilmektedir.Kaya ortamda ise karotiyer vasıtasıyla yüzde yüz karotlu ilerleme yapılarak kaya ortamın TCR   (toplam karot yüzdesi), SCR (Silindirik karot yüzdesi), RQD (kaya kalitesi) değerleri   belirlenmektedir.

ZEMİN ETÜT REZİSTİVİTE ÇALIŞMASI-ZEMİN ETÜD- MASW SİSMİK UYGULAMASI

zemin etüdü çok kanallı rezistivite multichannel sismik Zemin araştırmalarında ve yer altı yapılarının belirlenmesi haritalanması işlerinde georadar (gpr) yer radarı uygulamaları da yoğun olarak kullanılmaktadır.

Sondaj çalışması sonrasında sahaya gelen jeofizik mühendisleri sondaj verilerini de göz önüne alarak uygun sismik yöntemini (kırılma-yansıma-remi) ve uygun profilleri belirleyerek sismik çalışmaları yapmaktadırlar. Sismik çalışma ile sismik hızlar (Vp- Vs) ve zemine ait geoteknik parametereler, zemin hakim periyodu (To) belirlenmektedir.

Sismik çalışmayı takiben sahada yeraltı su seviyesini ve zemin tabakalarını tespite yönelik olarak rezistivite (schulumberger) etüd çalışmaları yapılmaktadır.

Sondajlardan alınan örselenmiş ve örselenmemiş zemin numuneleri üzerinde Bayındırlık Bakanlığı yetki belgeli laboratuarda:

Üç eksenli basınç dayanımı

Serbest basınç dayanımı

Elek analizi

Konsalidasyon

Atterberg Limitleri

Deneyleri yapılmaktadır.

Kaya ortamda ise:

Nokta yükleme ve basınç deneyleri yapılmaktadır.
Sondaj, jeofizik ve laboratuar çalışmalarından elde edilen veriler kullanılarak, zemin parametreleri (c,f, v.s.) , potansiyel sıvılaşma durumu, Y.A.S.S depremsellik, sıvılaşma, zemin hakim periyodu ve inşaatla ilgili önerileri içeren, yapıda kullanılacak temel sistemi ile ilgili önerileri ve temelde kullanılacak parametreleri içeren Bayındırlık Bakanlığı formatına uygun zemin etüt raporu hazırlanmaktadır.

ETİKETLER:

Zemin etüt raporunu kim hazırlar

Zemin Etüdü fiyatları

Zemin Etüdü zorunlu mu

Bina zemin etüdü

Zemin etüdü Nedir

Zemin etüt Raporu fiyatları 2020

Zemin etüdü raporu kaç günde çıkar

Zemin etüdü kim yapar