Kum Konisi testi Nedir? nasıl yapılır? 0 533 616 18 67

KUM KONİSİ TESTİ NEDİR? NASIL YAPILIR?

Yol mühendisliğinde sıkışmanın kontrolü için yaygın olarak kullanılan iki yöntem kum konisi deneyi (kum kesafet testi) ve nükleer sıkışma deneyidir.  Bu deneylerden kum konisi deneyi nükleer sıkışma deneyine göre uygulanabilirlik açısından zahmetli ve zaman alıcı bir deneydir.  Dolgu da sıkışma kontrolünde Kum Konisi Testi uygulamada, çok sayıda nükleer test yapılıp aralarında kontrol amaçlı kum konisi testi yapılması önerilmektedir.

Zemin Araştırma Merkezi kontrollü dolgularda sıkışma oranlarının tespitine yönelik standart proktor testi, modifiye proktor testi ve arazi de kesafet deneylerini yapmaktadır. Nükleer sıkışma test cihazımız ile de sıkışma kontrolü yapabilmekteyiz. Dolgunuzu yeterince sıkıştırdınız mı? Proktor ve kesafet deneyleri için firmamıza baş vurunuz. Nükleer sıkışma  testi hakkında bilgi için  0 533 616 18 67

Karayollarında, havaalanı pistlerinde, bina inşaat alanlarında yapılan Kontrollü dolguların yeterli sıkılığa ulaşıp ulaşmadığının tespitinde kum konisi metodu tüm dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır.

Kum konisi deneyinin amacı: Zeminin % olarak sıkılığının bulunmasıdır. Bunun için öncelikle sıkıştırılan zeminin tabii ve kuru birim hacim ağırlığı ve su muhtevasının bulunmalıdır.

Kum konisi standardı TS 1901-1, BS1377-9, BS1924-2, ASTM D1556  standartlarıdır.

Sıkışmanın Kontrolü iki aşamadan oluşmaktadır.

1-Standart Sıkıştırma (proktor) Deneyi: Laboratuvarda malzemenin sıkışma kapasitesi test edilir ve max. Kuru birim hacim ağırlığı değeri bulunur.

2-Arazide Sıkışmanın Kontrolu (Kesafet) Deneyi: Arazide ise yapılan deney kesafet deneyi olarak adlandırılır. Bunda da iki yöntem vardır:

a) Kum Konisi Metodu ile sıkışmanın kontrolü

b) Nükleer Metod ile sıkışmanın kontrolüdür.

a) Kum Konisi Metodu ile sıkışmanın kontrolü:

Amacımız sıkıştırılmış dolgunun kuru birim hacim ağırlığını ve nem yüzdesini bulmak. Bu amaçla dolguda 15 cm çapında bir çukur açılarak çıkan malzeme alınır. Daha sonra açılan çukurun hacmini bulmak için çukura kum doldurulur. Alınan malzemeler laboratuvarda tartılarak etüvde kurutulup yeniden tartılır. Buradan su muhtevası ve malzemenin kuru ağırlığı bulunur.

Kum konisi hesaplamaları:

d: m/v

d:yoğunluk

m:ağırlık

V:Hacim

formülünden çukurdan alınan sıkışmış malzemenin kuru birim hacim ağırlık değeri bulunur.Bu değerde laboratuvardan alınan proktor değerine oranlandığında % olarak sıkışma değeri elde edilir. Dolgularda genelde %95 sıkışma değeri istenir.

b) Nükleer Proktor Testi ile sıkışmanın kontrolü:

Amacımız burada da  sıkıştırılmış dolgunun kuru birim hacim ağırlığını ve nem yüzdesini bulmaktır. Fakat burada kum konisi yöntemi değilde daha hızlı ve pratik bir yöntem olan nükleer cihaz (Troxler) ile sıkışma kontrolü yapılmaktadır. Nükleer cihaz 15 sn de sonuç verebilmektedir.

Burada da yine laboratuvar dan alınan proktor değerine ihtiyacımız olacaktır. Proktor değeri bir kez cihaza girilir. Sonra cihazdan okuma yapılır.  Türkiye Nükleer Düzenleme kurumundan sertifikalı cihazlarımız ve eğitimli personellerimiz ile şantiyelerinize aylık ve günlük olarak Nükleer Yoğunluk test cihazlarımızla kiralama hizmeti veriyoruz.

Nükleer Yoğunluk testi hakkında detaylı bilgi için tıklayın….

Jeoloji Mühendisleri odası Kum konisi pdf için tıklayın….

irtibat:  0 533 616 18 67

kum konisi testi ile dolgu
proktor testi
proktor deneyi
Kum Konisi testi örnek excell föyü