Kazık Süreklilik Deneyi PİT Nedir Nasıl Yapılır?

KAZIK SÜREKLİLİK TESTİ (PILE INTEGRITY TEST)
“Kazık süreklilik testi” (Pile Integrity Test) yada diğer adıyla “kazık bütünlük testi” sayesinde Jet Grouting kolonu fore kazık gibi yeraltı yapılarını ASTM D5882 standardına göre kazık süreklilik testi ile kontrol etmek mümkündür. Kazık süreklilik testi ile zemini açmadan yeraltındaki imalatın konumu ve problemleri belirlenebilmektedir. Kazık süreklilik deneyi, problemleri belirlemede hızlı ve daha az masraflı bir yöntemdir. Pile integrity Test karotlu sondaj, kazı araştırması gibi zaman alıcı ve masraflı yöntemlerle karşılaştırıldığında, çabuk ve daha az masraflı sonuçlar sunar.

Kazık Süreklilik Testi Uygulaması ve Yöntemi
Test için fore kazığın ya da jet grouting kolonunun üst kesimine küçük bir çekiç ile vurarak yine kazık, ya da jet grout kolonu üstüne yerleştirilmiş olan ivme ölçerle bir yansıma sinyali kaydı esasına dayanır. Kazığın yanıtı hemen ekranda görüntülenebilir ve analiz için bellekte depolanabilir. Kazık süreklilik testi için gidilen şantiyede şantiye yetkilisinden kazık boyu, çapı, beton cinsi, zemin bilgileri,varsa çalışma sıkıntıları, imalat yapım yöntemi, muhafaza borusu, bentonit vb. gibi ön bilgiler alınır. Kazıkların birbirine ilintisiz yani tekil olması istenir.

Sistemin ilkesi gereği Kazık Süreklilik deneyinde her kazık için üç ile altı ayrı kayıt alınır. Deneyden elde edilen sonuçların yorumunda; zemin yapısı, kazık tasarım özellikleri ve kazık imalat yöntemi göz önüne alınmalıdır.
Bütünlük deneyinin genel avantajları:
•Uygulama kolay, hızlı ve ucuzdur. 100’lerce kazık bir günde test edilebiliyor
• Ulaşılan herhangi bir kazıkta test uygulanabilir.
• Bozukluklar ön safhalarda ve çabuk keşfedilebiliyor.
Kazık Süreklilik deneyi ile belirlenemeyen konular:
• Taşıma kapasitesi tahmin etmez
• Küçük bozukluklar kolaylıkla görülmez (Çeliğin belli yerlerinde üst tabakada kayıp ve küçük katılımlar meydana gelmektedir.)
• Çok uzun ve çok yüksek sürtünme alanlı kazıklar için uzunluk zor belirlenir.
• Kazık ucundaki çöküntü belirlenemez.

Kazık Süreklilik Testi Yanında İstenen Testler:
• Fore Kazık ve Jet grouting kolonlarında proje boyutunada bağlı olarak Her yüz kazıkta bir adet kazık yükleme deneyi talep edilebilir.

Jet grouting Kolonlarında bir kaç kolonun etrafı açılarak çap kontrolü yapılabilir,

Jet grouting Kolonlarında tam boy karot alınarak bütünlük kontrolü yapılabilir,

Jet grouting Kolonlarında karot numune alınarak laboratuvarda basınç testi yapılabilir,

Derin Kazıklı Temellerde Yapısal Problemlerin Saptanması..pdf.

Kazık Bütünlük Testi Uygulması pdf…

KAZIK SÜREKLİLİK TESTİ İÇİN +90 533 616 18 67