mikrotremor

Mikrotremor yönteminde, doğal sismik ölçülür. Bu sismik sinyallerin kaynağı; yol, trafik, makineler, deniz dalgası, meteorolojik olaylar gibi bir veya birkaç neden olabilir. Ölçülen bu sismik sinyaller analiz edilerek, birkaç metre derinlik ile birkaç km derinliğe kadar olan zeminin; “zemin hakim titreşim periyodu, spektral büyütmesive kesme dalgasıhız modelleri” kolay ve güvenilir bir şekilde elde edilir.

Bununla birlikte, Mikrotremor yöntemi ile yapıların da hakim titreşim periyotları ölçülerek, yapı ve oturduğu zeminin hakim titreşim periyotlarının rezonans ilişkisi belirlenmiş olur. Deprem anında deprem dalgalarının periyodu ile yapının periyodu eşleşirse yapı rezonansa girer. Deprem kuvveti daha da artar ve binanın yıkılmasına sebep olur. Mikrotremor yöntemi ile, yapı inşası öncesi, yapının oturacağı zeminin hakim titreşim periyodu Jeofizik Mühendisleri tarafından belirlenerek, İnşaat mühendislerinin kullanımına sunulur. İnşaat mühendisleri ise projelerinde yapı periyodunu, jeofizik ile belirlenen zemin hakim titreşim periyodu ile rezonansa uğramayacak şekilde tasarlar.

Mevcut yapılarda da, binanın oturduğu zeminin hemen yanında ve binanın içinde her katında hakim titreşim periyodları Jeofizik mühendisleri tarafından Mikrotremor yöntemi ile belirlenebilir. Bu verilerde, binanın risk durumunu belirlenmesinde, İnşaat mühendisleri tarafından kullanılabilir. Ancak, mikrotremor yöntemi ile elde edilen  hakim titreşim periyodu verisi, tek başına binanın performans değerlendirmesinde yeterli değildir.

mikrotremor yöntemi bina beton dayanımı hakkında bilgi vermez.

Sonuç olarak; mikrotremor ölçümlerinin değerlendirilmesi sonucunda yerin hakim titreşim periyodu ve yapının hakim titreşim periyodları belirlenerek binanın rezonansa girip girmeyeceği tespit edilir. Yapının sağlam olup olmadığına dair gerekli diğer parametreler tahribatsız olarak Jeofizik Mühendisliğinin yöntemleri ya da tahribatlı yöntemler ile belirlendikten sonra İnşaat mühendisleri tarafından yapılacak performans analizlerine katkı sağlar.

GSM: +90 533 616 18 67

whatsapp:+90 533 616 18 67

info@zeminarastirma.com