CFA FORE KAZIK (CONTINUOUS FLIGHT AUGER)

Gevşek zeminlerde kazık imalatı esnasında muhafaza borusu kullanılması gerekir. Bu tür zeminlerde CFA  Yöntemi ile fore kazık imalatı hızlı ve çok ekonomik bir yöntemdir. Uzun helezonik bir auger ile kazık delgisi yapılır. Delgide kullanılan auger (kanat) sürekli olup, delgi boyunca kazık alt ucuna kadar aynı yönde çevrilerek zemin içerisine sokulmaktadır. Bu şekilde kazılan zeminin bir kısmı yüzeye çıkarken, bir bölümü de zemin içinde kazık çeperlerine doğru deplase edilerek itilmektedir. CFA yöntemi küçük çaplı fore kazık inşasında kullanılan bir sistemdir. Delgi sonrasında auger kuyu içinde iken auger içinden kuyuya basınçlı beton pompalanır bu esnadada auger yukarı çekilir.

Betonlama sonrasında hazırlanan demir donatı kuyu içine indirilir. Donatının inmediği durumlarda özel vibratörlerle dontının inmesi sağlanır.