GROUND PENETRATING RADAR / JEORADAR-GEORADAR-YER RADARI

Georadar Yeraltı Radarı veya genel adıyla Jeoradar (GPR: Ground Penetrating Radar) yöntemi, yakın yüzey araştırmalar için kullanılan yüksek frekanslı elektromanyetik prensip ile çalışan bir jeofizik yöntemdir. Binaların temel, tavan, taban, kolon kiriş, beton ve donatı incelemelerinde (0-2.00m. kadar) ve derin yeraltı suyu ve maden haritalama, boşluk tespiti, arkeojeofizik (0-90 metre kadar) vb. sahalarda yaygın olarak georadar-GPR sistemleri yeraltı görüntülemede kullanılmaktadır.

Geoadar sistemi sinyal üreticisi, verici ve alıcı antenler ile bir kayıt birimi içerir.Yer radarı, bir kaynak tarafından yer içine gönderilen ve zaman içinde değişen elektromanyetik alanları kullanarak yer altı incelemesi yapar. Jeoradar sistemi değişken zamanlı elektromanyetik alanlar, elektrik ve manyetik alanların bileşiminden oluşur. Bu iki alan, yer altında bulunan materyallerin etkisi altında değişir ve birbirlerini etkiler. Yer radarı tekniğinde, bu iki alandaki değişimlerin yardımıyla, yer altındaki yapıların elektriksel özellikleri gözlemlenir .

JEORADARIN (YER RADARI – GPR) KULLANILDIĞI ALANLAR

1 Yeraltının Haritalanması

* Metalik yada Metalik Olmayan (Gaz Boruları, atık Boruları, telofon Kabloları vb) yapıların Bulunması
* Yeraltındaki Anomali Kütlesinin Bulunması
* Ana kaya Derinliğinin Belirlenmesinde
* Karstik Alanların Haritalanmasında
* Irmak ve Göl Tabanlarının Haritalanmasında
* Yanal Süreksizliklerin ve Litoloji Değişimlerinin Belirlenmesinde
* Yeraltında Maden Alanlarının Haritalanmasında
* Heyelan Düzlemlerinin Araştırılması ve Haritalanmasında
Fore Kazıkjet grouting gibi geoteknik yapıların yerlerininin tespitinde.

2 Yıkıcı Olmayan Etkisi ile Köprü ve Tünel Araştırmalarında

* Yeni Yapıların İnşa edileceği yerlerin uygun olup olmadığına karar verilmesinde
* Yeni Yapıların iç Kısımlarının araştırılmasında
* Restorasyon Amaçlı Çalışmalarda yapının son durumunun ortaya konmasında
* Duvar ve Zemin Araştırmalarında
* Kolonların ve bağlantı yerlerinin araştırılmasında
* Tünel araştırmalarında,
* Park ve garaj alanlarının belirlenmesinde,
* Beton yada duvar arkalarındaki boşlukların yerlerinin belirlenmesinde
*Radye temel kalınlığı ve donatı tespit çalışmaları
* Beton kalınlıklarının ölçülmesinde

3. Yol Araştırmalarında

* Asfalt ve Beton Kaldırımların Kalınlıklarının Haritalanmasında
* Yol kaplamasının (asfalt vb) Kalite Kontrolünde
* Yol vb Yapıların Altındaki Boşlukların Belirlenmesinde
* Asfalt, Beton vb Yapılardaki Deformasyonların Belirlenmesinde

4. Arkeolojik Araştırmalarda

* Eski Medeniyetlere Ait Yapıların ve Eski Parçaların Yerlerinin Belirlenmesinde
* Arkeolojik Alan Çalışmalarında

5. Yapı Analizinde

* Kolon ve Kirişlerdeki Demir Donatının Görüntülenmesinde
* Mevcut Yapı Temel Tipinin Belirlenmesinde
* Kolon ve Kirişlerdeki Süreksizlik Araştırmalarında

6 Çevre Araştırmalarında

* Dolgu Alanların Ortaya Çıkarılmasında
* Atık Alanların Belirlenmesinde
* Yeraltı Kirlilik Araştırmalarında
* UXO ( Patlamamış Patlayıcı Maddesi Araştırmasında)

BAŞLICA JEORADAR ÜRETİCİLERİ:

Discovery channel Söke ve Çanakkale Truva Atlantisin İzinde Programı GPR-Georadar çalışamalarımız