prekast kazik makinesi uygulaması iskenderun

PREKAST ÇAKMA KAZIKLAR

Prekast Çakma Kazıklar Çakma yöntemi ile inşa edilen kazıklar, düşey ve yatay yükleri taşımak amacı ile zemin içerisine önceden sürekliliği gözlenebilen belirli kesite sahip rijit yapısal elemanların darbe, vibrasyon veya itme yöntemi ile yerleştirilmesi ile teşkil edilmektedir.

Prekast Çakma kazıklar, çelik malzemeden imal edilmiş ise genellikle H kesitli profil, çelik boru (ağzı kapalı veya açık), kullanılarak düşey ve / veya eğimli olarak çakılabilmektedir. Çelik haricinde, kare, dairesel, altıgen gibi muhtelif kesite sahip prekast betonarme ve nadiren ahşap kazıkların da çakılması ile teşkil edilebilmektedir. Yaygın olarak çelik boruların çakılması ile inşa edilen çakma kazıklarda kullanım amacı ve zemin şartlarında bağlı olarak kalıcı boru kullanılabildiği gibi, zemine boruların çakılmasından sonra borunun içerisine donatı ve beton yerleştirildikten sonra vibrasyon yöntemi ile geçici kılıf borularının geri çekilmesi ile de kazık inşa edilmektedir.

Kullanılan kazık çapı veya kesitine göre dizel çekiçler, vibrasyon uygulayan vibro çekiçler veya hidrolik baskı kullanılarak kazıklar zemin içerisine çakılır. Çakma yöntemi ile inşa edilen kazıklar fore kazıklarda olduğu gibi içi kazılarak boşaltılmış delgi ile inşa edilen kazık olmayıp, zemin çakma sonucu yerinde deplase edilerek çeperlere itildiği için, kazık kesitine bağlı olarak kısmen içinde yapıldığı zemini ıslah eden deplasman kazığı niteliğindedir.