JRSrhPZJCvbOhd1Ro5ie2wOSf2wRI1Bd27hf-B0b_8s

Suriye halep Kalesi Jet Grouting Uygulaması

Jet Grouting

JET GROUT YÖNTEMİYLE ZEMİN ISLAHI
Yeraltı su seviyesinin yüksek olduğu gevşek zeminlerde kazık uygulamalarında (forekazık-mini kazık) zorluklar
yaşanmakta ve uygulamalar ekonomik olmamaktadır. Bu tür gevşek – sıkıntılı zeminlerde jet grout yöntemi ile zemin
iyileştirme uygulamaları hızlı ve ekonomik oluşu nedeniyle  tüm dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır. Zemin
Araştırma Merkezi ileri teknolojik ekipman ve donanımıyla kazık uygulamaları yanında jet grout yöntemini de başarı ile
kullanmaktadır. Zemin Araştırma Merkezi sahib olduğu jet grout seti ile jet grouting uygulamalarını başarılı bir şekilde
yapmaya devam etmektedir.
Bir de “deep soil mixing” (dip miksing)  diye tabir edilen enjeksiyon esnasında zeminin krıştırıldığığı “derin karıştırma”
yada “wsm jet grouiting” yöntemi vardır. Detaylı bilgi için tıklayınız… “Deep Soil Mixing”
1. JET GROUT YAPIM YÖNTEMİ
.1.1. Tanım
Jet grout kolonu, 300 – 600 bar, genellikle 400-450 bar basınçla püskürtülen su ve çimento karışımının zeminin
boşluklarını doldurup ve sıkıştırılması suretiyle elde edilir. Yüksek basınç, sevk edilen enjeksiyonun (grout)
nozzle’lardan geçerken yüksek bir kinetik enerji kazanmasını sağlar. Su-çimento karışımının hızı 250m/sn değerlerine
ulaşarak, enjeksiyon zemini yırtarak zeminle birleşerek çimentolu zemin yapısı -soilcrete- oluşur.
Jet grout’ un özelliklerini belirleyen parametreler; zemin cinsi, jet enjeksiyon tiji içerisindeki akışkan basıncı, jet
enjeksiyon tiji içerisindeki akışkan debisi (nozzle çapı), enjeksiyon şerbetinin bileşimi, jet enjeksiyon tijinin çekme
hızıdır.
1.2. Delme
Delgi sırasında kuyu ağzının yer altı su seviyesinin üzerinde olması çalışabilme açısından tercih edilir. Delme metodu
zemin cinsine bağlı olarak seçilir. Delme işleminin kolaylaştırılması, uç takımın soğutulması ve zeminin enjeksiyona
hazırlanması amacıyla delme sırasında değişik akışkanlar kullanılabilir. Bunlar su, hava, bentonit şerbeti veya grout
olabilir.
Uç takımı olarak yumuşak karakterli zeminlerde genellikle kil matkabı, sert karakterde ise tricone bitler ve bloklu
zeminde DTH elemanlar kullanılır. Bağlantı manşonlarında 600 – 700 bar basınca dayanıklı sızdırmazlık elemanları ve
delgide 90 mm çapında tijler kullanılır.
1.3. Enjeksiyon
Projede belirtilen derinliğe ulaşıldığında delme ve akışkan basma işlemi durdurulur. Çelik bir bilye grout borusuna
yollanarak groutun yönü ‘monitor’ diye adlandırılan ve delgi ucunun hemen arkasında bulunan 2.0mm – 2.5mm çapındaki
2-4 adet nozzle ’ları taşıyan takıma çevirilir. Su/çimento oranı genelde 1/1 dir ancak proje koşullarına göre 0,7 ye
kadar inebilir.
Yüksek basınçlı grout pompalanmaya başlanması ile enjeksiyon fazına geçilir. Takriben 250 m/sn hızlı grout, delici
takımın rotasyon hareketi ile dairesel kesitli bir grout tabakası formunu alır. Delici takımın önceden belirlenmiş dönme
hareketi sabit bir hızla çekme hareketi ile birleşince düşey kolon şeklinde bir yapı meydana gelir.
Zemine çimento enjeksiyonu istenilen, jet grout üst kotuna kadar yapılır. Enjeksiyonun kinetik enerjisinden zarar
görmemek için, jet grout üst kotu her zaman yüzeyden 30cm aşağıda bırakılmalıdır.
Basınçlı enjeksiyon sırasında delici takımın etrafından dışarıya belli miktarda zemin materyali taşması uygun görülür. Bu
durum, grout ile karıştırılan zemin içinde aşırı basınç oluşmadığına işaret eder. Aşırı basınç oluşması halinde zeminde
kırılmalar ve kolonlarda süreksizlik gibi problemler meydana gelebilir.
1.4. Parametrelerin Belirlenmesi
Oluşacak kesitlerin ebatları zemin özelliklerine bağlı olduğu gibi; dönüş hızı, çekme hızı, grout basıncı, grout debisi,
nozzle çap ve adedine de bağlıdır. Aşağıda tabloda çapa bağlı yaklaşık olarak sarf edilecek çimento, enjeksiyon
miktarları verilmiştir.
Not: Çimento Dozajı 450 kg/ m3 tür
Su/Çimento Oranı 1/1 dir.
1.5. Jet Grout Birim Fiyatı ve Fiyatlandırması:
Jet grout fiyatlandırmasında genel olarak metretül olarak yapılan delgi boyu esas alınmaktadır. Jet grout fiyatlandırması
esnasında zeminin jeolojik yapısı, işin miktarı delgi boyu, çalıma koşulları fiyatı belirleyen en önemli unsurlardır. Bloklu
delme işleminin zor olduğu zemin koşullarında günlük  imalat miktarı azalmakta dolayısı ile birim fiyat artmaktadır.
Toplam imalat miktarının küçük olduğu işlerde genelde götürü fiyat verilmektedir. Zira 3 adet tır ile taşıdığınız delici
makine, çimento silosu, çimento karışım konteyneri, jet grout pompa konteynerinin taşınması, yerleştirilmesi, iş
bitiminde tekrar geri getirilmesi, yüksek maliyet ve zaman almaktadır.
1.6. Jet Grout Kolonlarının Kontrolu:
İmalatın şartnamelere uygunluğunun kontrolu,
Günlük kalite kontrol raporlarının hazırlanması,
Gerekli testlerin yapılması ve yaptırılmasının programlanması,
Jetgrout kolon aks ve ölçülerinin projeye uygunluğunun kontrolu,
Gelen malzemelerin standart ve şartnamelere uygunluğunun sağlanması,
Her türlü dökümatasyon ve kayıt işlemlerinin düzenli yürütülmesinin temini, Dizayn ve çizimlerin hazırlanıp kontrola hazır hale
getirilmesi,
Jetgrout kolonlar ile teşkil edilen “soilcrete” kesitin beton kalitesinin tahkine yönelik her 50 (elli) adet kolonda 1 (bir) adet karot
numune alınması ve karot numune üzerinde tek eksenli basınç dayanımının ölçülerek sonuçlarının raporlanması.
Tüm test sonuçlarını içeren final dosyanın hazırlanıp kontrola hazır hale getirilmesi ve onaylattırılması. Final dosya geçici kabul
öncesi hazır olmalıdır.
© Telif Hakkı 2024- ZEMİN ARAŞTIRMA MERKEZİ LTD.