Essais de compactage

Proktor Deneyi

Dolguda kullanılan malzemeden laboratuvar da proktor testi yapıldıktan sonra sahada sıkışmış zeminde Nükleer sıkışma testi yada kum konisi deneyi yapılarak sıkışmanın kontrölü sağlanır.

Nükleer Sıkışma Testi – Troxler

Karayollarında, havaalanı pistlerinde, bina inşaat alanlarında yapılan Kontrollü dolguların yeterli sıkılığa ulaşıp ulaşmadığının tespitinde nükleer proktor test cihazı  ile yoğunluk ve nem tespiti tüm dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır.

Düşen Ağırlıklı Deflektometre – Dinamik Plaka Yükleme

Defloktometre -Düşen Ağırlıklı Plaka Yükleme  Deneyi yada Defloktometre testi -LWD Yol, Köprü, Baraj, Kanal, Demiryolu, Doğalgaz, Su borusu, Yeraltı kablo inşaatları, toprak ve taş kaldırım yapımı, her türlü altyapı ve dolgu inşaatında ..

Plaka Yükleme Deeneyi

Plaka yükleme deneyi zeminin taşıma gücü belirlemek için yapılan bir arazi deneyidir. Bu test temel olarak temel seviyesinde çapı 30-75 cm olan dairesel çelik levhayı yüklemek ve her bir yük artımına tekabül eden oturma miktarının  belirlenmesinden ibarettir.

CBR Kaliforniya Taşıma Gücü Tayini Deneyi

Bu deney kesit alanı 19.35 cm2 olan silindirsel bir pistonun belirli bir hızla zemine itilerek elde edilen yük – penetrasyon bağıntısının (kaliforniya taşıma oranı) bulunmasını kapsar. Penetrasyon herhangi bir değer için,

Compaction Tests

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.