ფუნდამენტური სვეტების ტვირთის ტესტი

ფუნდამენტური სვეტების ტვირთის ტესტი
კომპრესიული ტვირთის ტესტის ძირითადი მიზანია მშენებლობის მეთოდების დამტკიცება და გათვლილი დიზაინის და ბურთულის ფუნდამენტური სვეტის ტვირთის ტევადობის დამოწმება. ეს ტესტი ასევე აჩვენებს სვეტებისთვის გამოყენებულ ფაქტორულ უსაფრთხოებას.
ტესტის დაყენება
ტვირთის ტესტის მეთოდია დაკავებული რეაქციული კიბე. ტვირთი წარმოქმნის ჰიდრავლიკური ჯაკი, რომელიც დადგება ტესტის სვეტის ზემოთ და ვერტიკალურად მხარდაჭერილია მთავარი კიბეთი. მთავარი კიბე აქვს საკმარისი ზომა და ძალა, რომ არ გამოიწვიოს ზედმეტი დეფორმაცია ტვირთის ქვეშ, საკმარისი გასატანია მთავარი კიბის ქვედა ფლანგისა და ტესტის სვეტის ზემოთ, რათა მოემზადოს საჭირო განყოფილებების ფურცლები და ჰიდრავლიკური ჯაკი. რეაქციული კიბე საჭიროა გადასაცემად მთავარი კიბიდან დაკავებულ სვეტებზე მისადენ ტვირთებს. სულ ექვსი ნომერი გამოყენებული ბურთულის სვეტები გამოიყენება როგორც დაკავებული სვეტები, რათა მთავარ კიბეს მოაწიოს საკმარისი რეაქციული ტევადობა. დაკავებული სვეტებიდან ტესტის სვეტამდე სუფთა მანძილი უნდა იყოს მაინც 5 (ხუთი) ჯერ დიდი დაკავებული სვეტის ან ტესტის სვეტის მაქსიმალური დიამეტრი, მაგრამ არა ნაკლები 2მ (მინ. 3მ BP.600მმ-ისა და მინ. 4მ BP.800მმ-ისთვის). დაკავებული სვეტები შეერთდებიან რეაქციულ კიბეს გაფართოებული სვეტების ძირითადი ზოლებით, რათა მოემზადოს საკმარისი ტევადობა გადახრის, გატეხვის ან ზედმეტი გაწელვის გამოსარიცხად მაქსიმალური საჭირო ტესტის ტვირთის ქვეშ.

შემავალი
სქემატური დაყენება ტვირთის გადატვირთვისთვის სვეტზე
გაზომვის აპარატურა
– სამიზნე კიბე
ყველა სამიზნე კიბე იქნება დამოუკიდებლად მხარდაჭერილი მყარად ჩამაგრებული მხარდაჭერებით მიწაში ტესტის სვეტიდან ნათელი მანძილით არანაკლებ 2.5მ-ზე და რაც შეიძლება შორს დაკავებული სვეტებისგან და მხარდაჭერის ბლოკისგან. სამიზნე კიბე იქნება საკმარისად მყარი, რათა მოაწიოს ინსტრუმენტაცია, რათა არ მოხდეს ზედმეტი ცვლილებები წაკითხვებში. თითოეული სამიზნე კიბის ერთი ბოლო იქნება თავისუფლება გადასადგმელად ჰორიზონტალურად, როგორც კიბის სიგრძე იცვლება ტემპერატურის ვარიაციებით.

– დიალის გაზომვები დიალის გაზომვები აქვთ 50 მმ მანძილი 0.01 მმ სიზუსტით. 50×50 მმ^2 მინის კვადრატი დაიყენება გაზომვის ღერძის მანძილის დასაშორებლად. ყველა დიალის გაზომვა, სკალა და საკვანძო წერტილი იქნება ნათელად მონიშნული რეფერენსული ნომრით, რათა დარეკორდება მონაცემები ზუსტად. ტესტის ღერძზე მიმაგრებული გაზომვები დამონტაჟდება რელატიური მოძრაობის დროს დაცვად.

ღერძის აქსიალური მოძრაობა ორი პარალელური რეფერენსული ბერკეტი განლაგდება ისე, რომ მათი დაჭერა შესაძლებელიყო ყველაზე შორის ანკერული ღერძებიდან. ოთხი (4) დიალის გაზომვა დამონტაჟდება რეფერენსულ ბერკეტებზე, ტესტის ღერძის ცენტრიდან თითქმის ერთნაირი მანძილით და ღერძის ორივე მხარეს.

საზღვარის დონე გამოიყენება მეორადი სისტემად ღერძის აქსიალური მოძრაობის ზომისთვის. წაკითხვები იქნება სკალაზე და იქნება რეფერენსირებული ტესტის არეალს გარეთ მდებარე მუდმივ სკამზე. ჩანაწერების წაკითხვისას გამოიყენება სკალა იქნება მომაგრებული ტესტის ღერძის გვერდებზე და მდებარეობს ღერძის ორივე მხარეს.

ღერძის ლატერალური მოძრაობა ტესტის ღერძის ზედა ნაწილის ლატერალური მოძრაობა გაზომდება 0.01 მმ სიზუსტეზე ორი დიალის გაზომვით, რეფერენსულ ბერკეტზე 90°-ზე მიმაგრებულია მისი ღერძი პერპენდიკულარია ტესტის ღერძის გრძელი ღერძის ღერძისადმი და ეყრდნობა ტესტის ღერძის გვერდებს.

ტესტის პროცედურა ამ ტესტში დატვირთვის პროცედურაა ციკლური დატვირთვა. მაქსიმალური დატვირთვაა დიზაინის ტვირთის 2 ჯერზე. დატვირთვის სექვენცია მიყვება ციკლური დატვირთვის პროცედურას. თუ ტესტირებული ღერძის ულტიმატური ტვირთი ვერ მიაღწევს არსებული ანკერული ღერძის სიმძლავრით, ულტიმატური ტვირთი იქნება წინასწარ გაზარდული Chin, Brinck Hansen, Davisson და Log Load – Settlement კურვის (Navfac DM-7.1971) მეთოდით. წაკითხვის პროცედურა მიყვება სტანდარტულ ზომის პროცედურას